Thế Giới Mới USA - Phát Hành Từ 1988

Grid List

Lưu Trọng Văn - Gã quý trọng tâm huyết và cả những tư duy cấp tiến của ông Lê Kiên Thành con trai của ông Lê Duẩn về hiện trạng và tương lai đất nước.

Facebook
GoogleShare

BS. Hồ Ngọc Minh-

Facebook
GoogleShare