Thế Giới Mới USA - Phát Hành Từ 1988

Grid List

ThienGiao Pham- Nếu có loại tranh luận nào dẫn đến cãi lộn, mắng nhau, đấm nhau, thì đó là cãi lộn chính trị. Ông Trump và bà Clinton thì chửi nhau, nhục mạ nhau trên sân khấu.

Facebook
GoogleShare

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức- Chúng ta đang trong thu. Thu rồi đông. Thu, đông là hai mùa nhiều cảm (cold), cúm (flu), dễ bị nếu chúng ta không cẩn thận rửa tay ngày nhiều lần,

Facebook
GoogleShare

- SỰ KIỆN NỔI BẬT - SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG -